Thursday, July 13, 2006
oleh H.Muh. Nur Abdurrahman

Ruai bungung mattinri,
Sillembang-lembang jeqneqna.
Kereang minjo,
Nipiraqnyuq namateqne.

Dua sumur berdampingan,
setara air keduanya.
Mana gerangan menyejukkan,
dipakai membasuh muka

Allesai pattinriang,
Keboka leqleng paqjayya.
Kere nialle,
kere niboli' salasa.

Coba dibanding-banding,
yang putih yang hitam manis.
Mana dipilih,
Mana ditinggal pedih.

Kebimbangan untuk memilih salah satu di antara dua calon isteri yang seimbang terpecahkan dengan melihat hasil teknolgi permulaan abad ke-20, seperti dinyatakan oleh kelong yang berikut ini:

Iyaminjo alle rapang,
rimminrona masinaya.
Se'reji jarung,
naruwa bannang panjaiq

Ambillah itu ibarat,
mesin jahit yang berputar.
Jarum sebatang,
mengayom dua benang.
 
Oleh Fitriyani Akib pada pukul 12:12 PM |


0 Tanggapan: